Date: 23 ژوئن 2018
Cat: آسیاب اکسین

آسیاب آکسین علاوه بر حمایت از محیط زیست و جلوگیری ازآلـودگی معابر و پراکندگی گـازمتان که باعث آلودگی هوا میگردد ، آسایـش و پاکیزگی منازل را نیز پایدار می نماید.

مزایای آسیاب آکسین

همانطور که مستحضر هستید عمده پسماندهای داخل منازل متشکل از :
1-مواد پلاستیکی
2-مواد فلزی
3-مواد کاغذی
4-پسماندهای تر
پسماند های 1 الی 3 علاوه بر قابل بازیافت بودن ، آلودگی در داخـل منزل یا معابر ایجاد نمی کند وحتی می توان روزها در منزل بدون ایجاد بوی تعفن و یا ایـجاد باکــتری در زباله دان باقی بماند ولی پسماندهای تر می بایست هرشب تخلیه و به خارج منزل انتقال یابد که البته تجزیه این موادعلاوه بر ایجاد بوی بد در معابر و تولید گاز متان ، تغذیه حیوانات موذی از قبیـــل موش و سوسک و حشرات مضر و افـزایش تعداد آنان می گــردد. لیــکن با آسیـاب کـردن این اقـلام کلیه این پسمــاندها وارد فاضلاب شده و باتــوجه به تجزیه ســریع به صورت کود به چرخه طبیعت باز میگردد.
همچنین نیازی به استفاده نامتعارف از کیسه زباله نیز نمی باشد.
از آنجا که این آسیاب قطعات پسماند را به قطعات ریز تبدیل می نماید لذا باجریان آب شسته و وارد فاضلاب میگردد.بنابراین ازگرفتگی لوله فاضـلاب، که یکی از معضلات سینک آشپزخانه می باشد جلوگیری بعمل مـی آورد و علاوه بر این استـفاده از مواد شیمیایی لوله بازکـن که خود مخـرب طبیعت است جلوگیری می گردد.